Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-05-15 JD
Saksnummer : 14/2919 (JD) - 14/2037 (UDI)
Dokumentdato : 15.05.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om endring i utlendingloven - bortvisning på grunn av straff i utlandet

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 15.05.2014 "Høring om endring i utlendingloven - bortvisning på grunn av straff i utlandet" (PDF)

Vedlegg til høringsbrev 15.05.2014: Forslag til lovendring  (PDF)

UDIs høringssvar av 27.06.2014 "Utlendingsdirektoratets høringssvar om endring i utlendingloven § 17 første ledd bokstav h" (PDF)

 

 

Siste endringer
 • Ny: 2014-05-15 JD Høring om endring i utlendingloven - bortvisning på grunn av straff i utlandet (11.07.2014)

  UDIs svarte på høringen 27. juni 2014. UDI støtter endringsforslaget om et lavere krav til strafferamme for å kunne bortvise en utlending etter utlendingsloven § 17 første ledd bokstav h, på grunnlag av at vedkommende har vært straffet for alvorlige forhold i utlandet.

 • Ny: 2014-05-15 JD Høring om endring i utlendingloven - bortvisning på grunn av straff i utlandet (20.05.2014)

  Justisdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i utl. § 17 første ledd bokstav h. Endringen innebærer at kravet til strafferamme for å kunne bortvise en utlending på grunnlag av at personen har vært straffet for alvorlige forhold i utlandet, senkes fra ti til fem år.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo