Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2009-03-23 AID
Saksnummer : 200901648-/KEAB (AID), 09/1558 (UDI)
Dokumentdato : 23.03.2009
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 23.03.2009 "Høring - kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift" (PDF)

Vedlegg "Forslag til kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift" (PDF)

UDIs høringssvar av 14.05.2009 "Høring - kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift" (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo