Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2009-06-11 AID
Saksnummer : 200903183-/JRS (AID), 09/2849-9 (UDI)
Dokumentdato : 11.06.2009
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 11.06.2009 "Høring - forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre (PDF) 

Vedlegg 1 "Høring - Forslag til endring i utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35" (PDF) 
Vedlegg 2 "Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften" (PDF)

UDIs høringssvar av 11.09. 2009 "Høring - forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre (PDF) 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo