Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2011-05-16 JD
Saksnummer : 201101409-/AKB (JD), 11/1805-16 (UDI)
Dokumentdato : 16.05.2011
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker


Justis- og politidepartementets høringsbrev 16.05.2011 “Høring - NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker” (PDF)

NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker (PDF)

UDIs høringssvar av 29.09.2011  “Høring - NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker” (PDF) 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo