Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2011-06-17 JD
Saksnummer : 201104746-/JRS (JD), 11/1235 23 (UDI)
Dokumentdato : 17.06.2011
Mottakere :

Høringsinstansene

Høringsbrev - utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer

Justis- og politidepartementets høringsbrev 17.06.2011 “Høring - utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer” (PDF)

Høringsnotat “Forslag til lov- og forskriftsendringer vedr. Utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer” (PDF)

UDIs høringssvar 31.08.2011 "Høring - utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer" (PDF)

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo