Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2011-06-29 JD
Saksnummer : 201102630-/VMS (JD), 11/2268-2 (UDI)
Dokumentdato : 29.06.2011
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingsforskriften - innføring av grenseboerbevis

Justis- og politidepartementets høringsbrev av 29.06.2011 “Høring - endringer i utlendingsforskriften - innføring av grenseboerbevis” (PDF)

Høringsforslag “Forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)” (PDF)

UDIs høringssvar av 05.09.2011 "Høring - endringer i utlendingsforskriften - innføring av grenseboerbevis" (PDF)

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo