Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2011-10-07 JD
Saksnummer : 201011385-/-BMW (JD), 11/2128-8 (UDI)
Dokumentdato : 07.10.2011
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endringer i utlendingsloven

Justis- og politidepartementets høringsbrev  07.10.2011 "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven" (PDF)

Høringsnotat 1 "Forslag til endring i utlendingsloven § 92 (unntak fra retten til fritt rettsråd uten behovsprøving ved utvisning som følge av oversittet utreisefrist" (PDF)

Høringsnotat 2 "Forslag til endring i utlendingsloven § 68 (utvisning på grunnlag av straffbar handling begått før innvilgelse av før førstegangstillatelse)" (PDF)

UDIs høringssvar av 19.10.2011  "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven" (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo