Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2011-11-25 BLD
Saksnummer : 201102944-/HKR (BLD), 11/4111-6 (UDI)
Dokumentdato : 25.11.2011
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - adgang til å hente opplysninger fra andre offentlige organer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 25.11.2011   "Høring - endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - adgang til å hente opplysninger fra andre offentlige organer" (PDF)

UDIs høringssvar av 09.01.2012 "Høring - endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer" (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo