Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-01-27 JD
Saksnummer : 12/480-1 (JD), 12/480-6 (UDI)
Dokumentdato : 27.01.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften (karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen og bytte av vertsfamilie)

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 27.01.2012 "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften (karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen og bytte av vertsfamilie)" (PDF) 

Vedlegg "Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften" (PDF)

UDIs høringssvar av 20.04.2012 "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften (karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen og bytte av vertsfamilie)" (PDF)

 

Siste endringer
  • 2012-01-27 JD (31.05.2012)

    UDIs svar på høring angående karantene for vertsfamilier som misbruker au pair-ordningen og bytte av vertsfamilie.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo