Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-06-19 AD
Saksnummer : 12/2296 (AD), 12/2178-5 (UDI)
Dokumentdato : 19.06.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 19.06.2012 "Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring" (PDF)

Vedlegg "Forslag til lov- og forskriftsendringer" (PDF)

UDIs høringssvar av 13.08.2012 "Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2012-06-19 AD Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring (02.11.2012)

  UDI gav sitt høringssvar 13. august 2012. UDI påpeker at det også med den foreslåtte endringen i forskriften § 6-2 vil kunne være muligheter for misbruk av spesialistordningen, og kommer med innspill til hvordan dette kan imøtekommes. Når det gjelder forslaget om innføring av en ny lovbestemmelse om internasjonale selskaper, ser UDI både fordeler og ulemper.

 • 2012-06-19 AID Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring (26.06.2012)

  Arbeidsdepartementet foreslår en egen bestemmelse om oppholdstillatelse for ansatte i internasjonale selskaper. Departementet foreslår i tillegg flere forskriftsendringer knyttet til arbeidsinnvandring blant annet når det gjelder spesialistbestemmelsen, tjenesteytere og søknadsprosessen for familier til arbeidsinnvandrere.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo