Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-08-14 JD
Saksnummer : 201201237-/KBH (JD), 11/564-15 (UDI)
Dokumentdato : 14.08.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 14.08.2012 "Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen" (PDF)

UDIs høringssvar av 6.11.2012 "Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen" (PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2012-08-14 JD Høring – Forslag til endringer i utlendingsforskriften – Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen (03.12.2012)

    UDI svarte på høringen 6. november 2012. UDI er enig med departementet i at det er mer hensiktsmessig at adgangen til lyd- og bildeopptak blir hjemlet i forskrift fremfor dagens samtykkeordning. Vi støtter derfor forslaget til ny § 17-21 sjuende ledd  og endringer i § 17-2 sjette ledd i utlendingsforskriften. UDI påpeker at det også kan være behov for å ta opptak av den forutgående ankomstsamtalen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo