Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-09-07 JD
Saksnummer : 201205087-/BVE (JD), 12/2790-3 (UDI)
Dokumentdato : 07.09.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften - 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 07.09.2012 " Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften - 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)" (PDF)

UDIs høringssvar av 23.10.2012 "Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften - 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2012-09-07 JD Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften - 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE) (22.11.2012)

  UDI gav sitt høringssvar 23. oktober. UDI mener at enslige mindreårige i prinsippet bør omfattes av en slik 15- månders regel, da behovet for en avklaring innen rimelig tid er ikke mindre for barn som søker asyl alene enn for de som kommer sammen med foreldre.

   

  UDI påpeker i svaret at saksbehandlingstiden i UDI ikke er regnet inn i 15 mnd regelen som skal komme barnefamilier til gode. Dette fører til at den reelle saksbehandlingstiden fortsatt blir lang. Flere kategorier søkere unntas dessuten i forslaget til ny ordning. Denne gruppen vil fortsatt befinne seg i en situasjon med potensielt langvarige opphold i Norge.

 • Ny: 2012-09-07-JD Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften - 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE) (10.09.2012)

  Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag som innebærer at asylsøkere med barn som ikke har fått sin klagesak avgjort av UNE innen 15 måneder etter at UNE mottok saken, kan innvilges oppholdstillatelse. I den nylig avgitte stortingsmeldingen om barn på flukt er kortere saksbehandlingstid varslet som ett av innsatsområdene. Bestemmelsen vil synliggjøre UNEs plikt til å behandle asylsaker som involverer barn, innen rimelig tid.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo