Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-12-07 JD
Saksnummer : 12/8242-SBO (JD), 12/3781-6 (UDI)
Dokumentdato : 07.12.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om ny prosessordning i sikkerhetssaker etter utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 07.12.2012 «Høring om ny prosessordning i sikkerhetssaker etter utlendingsloven» (PDF)

Høringsnotat av 07.12.2012 «Forslag til endringer i utlendingsloven – behandling av saker som gjelder grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn» (PDF)

UDIs høringssvar av 28.01.2013 «Høring om ny prosessordning i sikkerhetssaker etter utlendingsloven» (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2012-12-07 JD Høring om ny prosessordning i sikkerhetssaker etter utlendingsloven (01.03.2013)

  UDI har svart på høringen i brev av 28. januar 2013. UDI stiller seg i hovedsak positiv til de foreslåtte endringene. UDI mener det er viktig å sikre en ryddig prosess i disse sakene, med en tydelig oppgave- og ansvarsdeling for de impliserte organene. Samtidig må sentrale rettssikkerhetsgarantier gjelde under prosessen.

 • Ny: 2012-12-07 JD Høring om ny prosessordning i sikkerhetssaker etter utlendingsloven (18.01.2013)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til nye prosessregler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Forslaget innebærer flere endringer i utlendingsloven, blant annet opprettelsen et eget kapittel for slike saker. Formålet er å legge bedre til rette for håndtering av saker som omfatter gradert materiale, både i utlendingsforvaltningen og ved domstolsbehandlingen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo