Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-01-25 JD
Saksnummer : 11/4658 -/GBO (JD), 13/353-4 (UDI)
Dokumentdato : 25.01.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endring i utlendingsforskriften - tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 25.01.2013 "Høring - endring i utlendingsforskriften - tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse " (PDF) 

UDIs høringssvar av 03.04.2013 "Høring - endring i utlendingsforskriften - tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-01-25 JD Høring - endring i utlendingsforskriften - tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse (26.04.2013)

  UDI svarte på høringen i brev av 3. april 2013. UDI er av den oppfatning at det er hensiktsmessig med en klarere rettslig regulering av tjenesteutsetting av administrative oppgaver, både for behandling av oppholdssøknader og for visumsøknader. UDI støtter departementets forslag til nytt fjerde ledd i utf. § 10-2. Forskriftsteksten nevner imidlertid ikke oppgaver som intervjuing av søkeren og opptak av DNA. Da et av formålene med bestemmelsen er å få klare rammer for tjenesteutsetters oppgaver og kompetanse, kan det være hensiktsmessig at forskriften sier noe om disse oppgavene. Vi mener også det kan være grunn til å vurdere om det er behov for å oppstille tilsvarende minstekrav som i Annex X i Visumforordningen.

 • Ny: 2013-01-25-JD Høring - endring i utlendingsforskriften - tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse (29.01.2013)

  Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om endring i utlendingsforskriften som vil innebære en regulering av adgangen til å tjenesteutsette søknader om oppholdstillatelse i tråd med gjeldende praksis. Tjenesteutsetting innebærer at mottak av søknader om opphold overlates til eksterne tjenesteytere.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo