Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-03-01 BLD
Saksnummer : 12/3258 (BLD), 13/10116-4 (UDI)
Dokumentdato : 01.03.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i forskrift til introduksjonsloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 01.03.2013 "Høring - endringer i forskrift til introduksjonsloven" (PDF)

Høringsnotat (PDF)

UDIs høringssvar av 15.05.2013 "Høring - endringer i forskrift til introduksjonsloven" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-03-01 BLD Høring - endringer i forskrift til introduksjonsloven (29.05.2013)

  UDI svarte på høringen 15. mai 2013. UDI hadde noen kommentarer til de foreslåtte endringene i forskrift om nasjonalt introduksjonsregister og statsborgerforskriften. Vi bemerker at ordlyden i forslaget til endring av statsborgerforskriften § 4-2 nr. 1, krever forkunnskaper om hva som ligger i ”avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2”. En opplisting av hvilke språkprøver § 4-2 nr. 1 viser til, ville gjort bestemmelsen lettere tilgjengelig for våre saksbehandlere og for søkerne. Vi ser imidlertid at utfasingen av dagens norskprøver gjør det mer hensiktsmessig å ha denne informasjonen i ikrafttredelsesrundskrivet. Informasjonen bør også gjøres lett tilgjengelig for søkerne.

 • Ny: 2013-03-01 BLD Høring - endringer i forskrift til introduksjonsloven (08.03.2013)

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har sendt på høring et forslag om endringer i forskriften til introduksjonsloven, i forskrift om et nasjonalt introduksjonsregister og i statsborgerforskriften. Endringene gjelder innføringen av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo