Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-07-08 JD
Saksnummer : 13/4238-TMY (JD), 13/2366-6 (UDI)
Dokumentdato : 08.07.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - EU-kommisjonens forslag til Entry/Exit System (EES) og Registered Traveller Programme (RTP)

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 08.07.2013 "Høring - EU-kommisjonenes forslag til Entry/Exit System (EES) og Registered Traveller Programme (RTP)" (PDF)

UDIs høringssvar av 21.08.2013 "Høring - EU kommisjonenes forslag til Entry/Exit System (EES) og Registered TRaveller Programme (RTP)" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-07-08 JD Høring - EU-kommisjonens forslag til Entry/Exit System (EES) og Registered Traveller Programme (RTP) (17.10.2013)

  UDIs høringssvar.

 • Ny: 2013-07-08 JD Høring - EU-kommisjonens forslag til Entry/Exit System (EES) og Registered Traveller Programme (RTP) (10.07.2013)

  Justisdepartementet har sendt denne saken på høring for å innhente innspill før fastsettelse av norsk posisjon i forhandlingene. Siden forslagene er Schengen-relevante deltar Norge i diskusjonene på alle plan i rådsstrukturen i EU.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo