Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-09-24 JD
Saksnummer : 13/5086-NEW (JD), 12/3437-14 (UDI)
Dokumentdato : 24.09.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften til gjennomføring av endringer i grenseforordningen

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 24.09.2013 "Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften til gjennomføring av endringer i grenseforordningen" (PDF)

Vedlegg til høringsbrev - endringsforordning nr. 610/2013 (PDF)

Vedlegg til høringsbrev - Schengen Borders Code Regulation No 562/2006 (PDF)

UDIs høringssvar av 01.11.2013 "Høring -  forslag til endringer i utlendingsforskriften til gjennomføring av endringer i grenseforordningen" (PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2013-09-24 JD Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften til gjennomføring av endringer i grenseforordningen (25.09.2013)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om mindre endringer i utlendingsforskriften som følge av endringer i rådsforordning (EF) nr. 562/2006, grenseforordningen. I tillegg foreslår departementet en teknisk endring i hvordan grenseforordningen og visumforordningen er gjennomført i norsk rett. Det foreslås en inkorporeringsbestemmelse, lik den fra EØS-retten, hvor det fremgår at grenseforordningen med senere endringsforordninger gjelder som norsk forskrift. Forordningene, som idag er inntatt som vedlegg til utlendingsforskriften, foreslås fjernet som vedlegg.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo