Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-12-17 JD
Saksnummer : 10/10787-KBH (JD), 13/4126 (UDI)
Dokumentdato : 17.12.2013
Mottakere :

Høyringsinstansane

Høyring om forslag til endringar i utlendingslova § 97 - politiattest ved tilsetting i statlege asylmottak

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 17.12.2013 "Høyring om forslag til endringar i utlendingslova § 97 - politiattest ved tilsetting i statlege asylmottak" (PDF)

Vedlegg til høringsbrev: Utkast til endringslov (PDF)

UDIs høringssvar av 14.02.2014: "Utlendingsdirektoratets høringssvar om forslag til endringer i utlendingsloven § 97" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-12-17 JD Høyring om forslag til endringar i utlendingslova § 97 - politiattest ved tilsetting i statlege asylmottak (28.02.2014)

  UDIs svar på høring som gjaldt krav til politiattest (barneomsorgsattest) for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige i mottak. UDI mener det er viktig at vi har et regelverk som legger opp til at det skal kreves barneomsorgsattest for personer som har oppgaver som innebærer direkte kontakt med mindreårige i mottak. Videre foreslår vi å ta inn en presisering, slik at det ikke er uklarhet om hva slags politiattest som skal kreves fra andre som utfører oppgaver for utlendingsmyndighetene, og som har direkte kontakt med mindreårige som oppholder seg i asylmottak.

 • Ny: 2013-12-17 JD Høyring om forslag til endringar i utlendingslova § 97 - politiattest ved tilsetting i statlege asylmottak (19.12.2013)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i utlendingsloven § 97. De foreslåtte endringer gjelder kravet til politiattest ved ansettelse i statlige mottak, og innebærer at utlendingsloven § 97 tilpasses politiregisterloven.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo