Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-05-28 BLD
Saksnummer : 14/2089 (BLD), 14/2240 (UDI)
Dokumentdato : 28.05.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring- endring i forvaltningsloven - innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 28.05.2014 "Høring- endring i forvaltningsloven - innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk" (PDF)

UDIs høringssvar av 27.08.2014 "Utlendingsdirektoratets høringssvar - endring i forvaltningsloven om forbud mot bruk av barn som tolk" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2014-05-28 BLD Høring- endring i forvaltningsloven - innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk (16.09.2014)

  UDI har svart på høringen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som foreslår å innføre et forbud mot bruk av barn som tolk. UDI støtter forslaget og mener det vil være positivt med en generell og overordnet bestemmelse i forvaltningsloven om forbud mot bruk av mindreårige som tolk. Et slikt forbud er for øvrig allerede etablert praksis i UDI.

 • Ny: 2014-05-28 BLD Høring- Endring i forvaltningsloven - Innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk (03.06.2014)

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har sendt på høring et forslag om å innføre et forbud mot bruk av barn som tolk. BLD foreslår å regulere dette forbudet i forvaltningsloven i en ny bestemmelse. Forslaget er basert på kartlegginger om at barn blir brukt som tolker i offentlig sektor, og Barneombudets bekymring rundt dette. Et forbud mot bruk av barn som tolk er begrunnet i hensynet til barnets beste.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo