Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-08-11 BLD
Saksnummer : 13/4139 (BLD), 14/3293 (UDI)
Dokumentdato : 11.08.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)


Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (PDF)

UDIs høringssvar av 18.09.2014 "Utlendingsdirektoratets høringssvar - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)"

Siste endringer
 • Ny: 2014-08-11 BLD Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (01.12.2014)

  UDIs høringssvar fra september om forslag til endringer i introduksjonsloven er nå tilgjengelig i portalene. UDI er positive til de foreslåtte endringene som vil imøtekomme hjemmelsbehovet til de involverte etatene i intregreringsarbeidet.

 • Ny: 2014-08-11 BLD Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (20.08.2014)

  Høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) med forslag om å endre introduksjonsloven § 25, for å presisere hjemlene for å behandle personopplysninger i forbindelse med bosetting, behandling av søknad om og behandling av tilskudd ved bosetting, opplæring i norsk mv.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo