Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-10-15-BLD
Saksnummer : 14/919 (BLD)/ 14/3441 (UDI)
Dokumentdato : 15.10.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring – forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 15.10.2014: Høring – forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap (PDF)

UDIs høringssvar av 21.01.2015: UDIs innspill til høring - Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap

Siste endringer
 • Ny: 2014-10-15-BLD Høring – forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap (26.01.2015)

  UDI har svart på høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om forslag til endringer i statsborgerloven, statsborgerforskriften og NIR-forskriften. UDI peker blant annet på at det er manglende sammenheng mellom foreslåtte endringer i statsborgerforskriften og foreslåtte endringer i egen høring om introduksjonsloven.

 • Ny: 2014-10-15-BLD Høring – forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap (16.01.2015)

  Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i blant annet statsborgerloven. Departementet foreslår at det innføres et krav for søkere mellom 18 og 67 år om bestått prøve i samfunnskunnskap, og at de behersker et minimum av norsk muntlig som vilkår for statsborgerskap. Endringene medfører at UDI og UNE vil få flere vilkår å forholde seg til i behandlingen av, og klager på avslag på søknader om statsborgerskap. Forslaget er en følge av den politiske plattformen for samarbeidsregjeringen mellom Høyre og Frp.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo