Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-11-07 BLD
Saksnummer : 13/3837 (BLD), 14/4310-4 (UDI)
Dokumentdato : 07.11.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 07.11.2014: Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap (PDF)

Høringsnotatet

UDIs høringssvar av 05.02.2015: Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av  introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2014-11-07 BLD Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap (06.02.2015)

  UDI har svart på høringen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om forslag til endringer i introduksjonsloven. UDI påpeker blant annet at en del problemstillinger rundt opplæring i norsk og samfunnskunnskap versus deltagelse i introduksjonsprogrammet bør klargjøres.

 • Ny: 2014-11-07 BLD Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap (10.11.2014)

  I høringsnotatet foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet endringer på tre områder i introduksjonsloven som har som formål å bidra til flere tiltak for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Endringene gjelder rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid eller utdanning, at kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og at man må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer samfunnskunnskap.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo