Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-03-27-BLD
Saksnummer : 15/1053 (BLD) - 15/1592-1 (UDI)
Dokumentdato : 27.03.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring – NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap

Siste endringer
 • Ny: 2015-03-27-BLD Høring – NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap (25.06.2015)

  UDIs høringssvar om tap av norsk statsborgerskap der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær styrke er sendt til departementet. Forslaget forutsetter at tap av norsk statsborgerskap bare kan skje når personen har både norsk og et annet statsborgerskap, og UDI viser til at det ofte ikke er enkelt å fastslå om en søker faktisk har flere statsborgerskap. Høringssvaret viser også blant annet at UDI mener at avgrensningen om at barn ikke kan tape statsborgerskap etter de nye reglene er en god løsning.

 • Ny: 2015-03-27-BLD Høring – NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap (07.04.2015)

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring en utredningen om tap av norsk statsborgerskap. Den gjelder konkret hvilke muligheter lovgiveren har til å innføre regler om tap hvis en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær styrke. Høringen har også en anbefaling om hvilke regelverksendringer som bør foretas.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo