Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-03-27-JD
Saksnummer : 14/7056 (JD) - 14/2176-30 (UDI)
Dokumentdato : 27.03.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - Endringer i statsborgerloven

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 27. mars 2015 Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - endringer i statsborgerloven (PDF)

Høringsnotat - Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - endringer i statsborgerloven (PDF)

Forslag til endringer i utlendingsloven, utlendingsforskriften og statsborgerloven (PDF)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 13. mai 2015 - Hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse (PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2015-03-27-JD Høring - Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - Endringer i statsborgerloven (08.04.2015)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven, -forskriften og statsborgerloven. Forslaget gjelder heving av kravet til botid i Norge fra tre til fem år før permanent oppholdstillatelse kan gis. Øvrige forslag gjelder blant annet krav til gjennomført opplæring i samfunnskunnskap og endring av tidspunktet for når tilleggstid beregnes fra ved søknad om permanent oppholdstillatelse. I tillegg foreslås det heving av botidskravet for å kunne få norsk statsborgerskap for norskgifte og statsløse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo