Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-05-06-JD
Saksnummer : 15/1331 (JD) / 15/1861 (UDI)
Dokumentdato : 06.05.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – Behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i saker som omfatter barn med lang oppholdstid i Norge som ble tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015

Siste endringer
 • Ny: 2015-05-06-JD Høring om endringer i utlendingsforskriften – Behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i saker som omfatter barn med lang oppholdstid i Norge som ble tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015 (27.05.2015)

  UDI påpeker i sitt høringssvar at det er utfordrende å behandle saker der barns tilknytning til Norge og til hjemlandet er et sentralt vurderingstema.

 • Ny: 2015-05-06-JD Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – Behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i saker som omfatter barn med lang oppholdstid i Norge (...) (11.05.2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften. Forslaget går ut på at barn som ble uttransportert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015, og som på tidspunktet for uttransport hadde mer enn fire års oppholdstid i Norge, får anledning til å fremme anmodning om omgjøring fra utlandet, og dermed få saken sin behandlet etter utlendingsloven (utl.) § 38, jf. utlendingsforskriften (utlf.) § 8-5, slik denne lyder etter 8. desember 2014. Departementet inviterer også til høringsmøte den 12. mai da høringsfristen allerede er den 15. mai.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo