Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-07-03-JD(2)
Saksnummer : 15/1635 (JD), 15/07505 (UDI)
Dokumentdato : 03.07.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Bortvisning på bakgrunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Siste endringer
 • Ny: 2015-07-03-JD(2) Bortvisning på bakgrunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (10.09.2015)

  UDI svarte på høringen 31. august. UDI støtter forslaget om at det fastsettes særskilte bestemmelser om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, men ser at forslaget om at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gis vedtaksmyndighet i disse sakene får noen konsekvenser som krever at det utarbeides nye rutiner.

 • Ny: 2015-07-03-JD(2) Bortvisning på bakgrunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (06.07.2015)

  Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre reglene (i både utlendingsloven- og forskriften) om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Forslaget går blant annet ut på at det gis en særskilt bestemmelse om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, at det gis fullmakt til andre enn UDI om å treffe vedtak om bortvisning på grunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, videre at PST i forskrift gis kompetanse til å treffe vedtak om bortvisning av tredjelandsborgere og EØS-borgere av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo