Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-07-13 JD
Saksnummer : 16/04031 (UDI) 15/5856 (JD)
Dokumentdato : 14.07.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om forslag til ny bestemmelse utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold

Siste endringer
 • Ny: 2016-07-13 JD Høring om forslag til ny bestemmelse utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold (05.12.2016)

  UDI har svart på høringen om forslag til ny bestemmelse i utlendingsforskriften, § 18-14 om vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold. UDI støtter forslaget, og bemerker følgende: forslaget innebærer fortsatt adgang til å fengsle i tilfeller som ikke er omfattet av returdirektivet, og ved langvarig ulovlig opphold etterfulgt av tillatelse pga. feks. familiegjenforening, vil det kunne være behov for å sanksjonere med fengselsstraff av allmenpreventive grunner. UDI bemerker videre at i tilfeller hvor personen er fengslet etter utlendingsloven § 108 på grunn av ulovlig opphold, bør det avklares og fremgå av bestemmelsen hva som skal gjøres dersom returhinderet opphører under soning eller mens personen er i soningskø.

 • Ny: 2016-07-14 JD Høring om forslag til ny bestemmelse utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold (15.07.2016)

  Departementet foreslår en ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 18-14 som presiserer når det kan ilegges fengselsstraff for ulovlig opphold etter utlendingsloven § 108 annet ledd bokstav a, jf. § 55 annet ledd. Endringsforslaget er utarbeidet på bakgrunn av EU-domstolens tolkning av returdirektivet, se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet på deres nettside.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo