Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-10-06 BLD
Saksnummer : 14/3108 (BLD), 16/05279 (UDI)
Dokumentdato : 06.10.2016

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Siste endringer
  • Ny: 2016-10-06 BLD Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige (05.12.2016)

    UDI har besvart høring om endret opplysningsplikt til barnevernet. UDI støtter forslaget om å klargjøre og forenkle barnevernloven § 6-4 om meldeplikt til barneverntjenesten, og mener endringene er egnet til å tydeliggjøre for alle når man skal melde fra til barneverntjenesten, uten at melderen må ha forkunnskaper om tiltaksbestemmelsene i barnevernloven. Det er spesielt hensiktsmessig at skillet mellom opplysningsplikt av eget tiltak (meldeplikt) og opplysningsplikt ved pålegg tydeliggjøres, og at det er sistnevnte som knyttes opp mot tiltakshjemlene i barnevernloven. Dagens bestemmelse presiserer at meldeplikten er "av eget tiltak", og viser til mistanke om menneskehandel. Dette er tatt ut av forslaget, mens UDI mener det er nødvendig å videreføre i ny bestemmelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo