Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-01-18 JD
Saksnummer : 17/291 (JD), 17/00334-3 (UDI)
Dokumentdato : 18.01.2017

Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – underholdskravet i familieinnvandringssaker – senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger

Siste endringer
 • Ny: 2017-01-18 JD Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – underholdskravet i familieinnvandringssaker – senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger (08.02.2017)

  UDI har flere innspill i sitt høringssvar. Innføring av flere tidsfrister vil vanskeliggjøre informasjonsarbeidet, forlenge søknadsprosessen og gjøre saksbehandlingen mer omfattende, samt kreve flere IT-endringer i søknadsportalen og DUF estimert til nær 5 millioner kroner. Kombinasjonen av redusert tidsfrist og tredeling av fristen vil sannsynligvis føre til at flere søkere og referansepersoner trenger bistand under søknadsprosessen. Tvungen elektronisk registrering kan i praksis medføre at referansepersonen må foreta registrering og betaling, uten at denne er part i saken. UDI foreslår at skjæringstidspunktet for når ettårsfristen begynner å løpe endres fra vedtaksdato til datoen for bestilling av oppholdskort, og ikke til underretningsdato som foreslått.

 • Ny: 2017-01-18 JD Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – underholdskravet i familieinnvandringssaker – senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger (19.01.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften (utlf.), og invitasjon til høringsmøte 2. februar. Departementet foreslår at underholdskravet senkes til det nivået som
  gjaldt frem til 9. mai 2016. Det foreslås videre at det innføres en frist på tre måneder for å registrere søknad om familieinnvandring på nett for at referansepersonen, som er innvilget beskyttelse, kan unntas fra kravet til sikret underhold, jf. utlf. § 10-8 fjerde og femte ledd. I tillegg vurderer departementet å innføre en utsatt betalingsfrist (på seks måneder) for å gi partene tilstrekkelig tid til å betale søknadsgebyret. Forslaget innebærer endring av utlf. § 10-8(1) og (5), opphevelse av ikke ikrafttrådte endringer i § 10-9(1) og (2), samt opphevelse av § 20-10A siste ledd.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo