Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-05-23-JD
Saksnummer : 17/3064 (JD)
Dokumentdato : 23.05.2017

Høring - endringer i utlendingsloven, utvidelse av mishandlingsbestemmelsen


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 23. mai 2017: Høring - endringer i utlendingsloven, utvidelse av mishandlingsbestemmelsen (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratet sitt høringssvar av 14. august 2017: Utlendingsdirektoratets høringssvar til endringer i utlendingsloven § 53 - Fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: Utlendingsdirektoratets høringssvar til endringer i utlendingsloven § 53 - Fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet (28.08.2017)

  UDI har svart på høringen og er positiv til endringsforslagene, men har enkelte kommentarer til høringsnotatet og lovendringene. I tillegg anbefaler UDI at departementet vurderer ytterligere endringer enn det legges opp til i forslaget.

 • Ny: 2017-05-23-JD Høring - endringer i utlendingsloven, utvidelse av mishandlingsbestemmelsen (16.06.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å utvide virkeområdet til utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b. Bestemmelsen gjelder fortsatt opphold etter et samlivsbrudd til utlending som har blitt mishandlet i samlivsforholdet. Departementet foreslår å endre bestemmelsen til å også omfatte mishandling utført av andre medlemmer av husstanden enn søkerens samlivspartner. Frist for å sende inn høringssvar er onsdag 23. august 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo