Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-08-22 (KMD)
Saksnummer : 17/3729 (KMD), 17/03578 (UDI)
Dokumentdato : 22.08.2017

Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsbrev av 22. august 2017: Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2017-08-22 (KMD) Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner (11.09.2017)

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 22. august 2017 EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner på høring. Direktivet er EØS-relevant, men ikke innlemmet i EØS-avtalen. Høringen sendes derfor med forbehold om at direktivet senere inntas i EØS-avtalen. Direktivet gjelder kun for offentlig sektor. Et spørsmål er om Norges nasjonale lovgivning med felles regulering og like regler for offentlig og privat sektor skal videreføres eller ikke. Høringsnotatet fokuserer derfor særlig på de bestemmelsene i direktivet som rekker videre enn kravene i nasjonal lovgivning. Høringsfrist 16. oktober 2017.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen