Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-09-06 JD
Saksnummer : 17/5087
Dokumentdato : 06.09.2017

Høringsbrev – forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.)

Siste endringer
  • Ny: 2017-09-06 JD Høringsbrev – forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.) (19.09.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsloven vedrørende bruk av inngripelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll. Departementet foreslår blant annet en særskilt bestemmelse om innbringelse i forbindelse med alminnelig utlendingskontroll. Høringsfrist er 6. desember 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo