Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-09-22 JD
Saksnummer : 17/5390
Dokumentdato : 22.09.2017

Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon

Siste endringer
 • Ny: 2017-09-22 JD Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon (16.12.2017)

  UDI har svart på høringen, og mener forslaget innebærer viktige endringer. UDI har vurdert om forslaget dekker det det er bohov for å ramme, og påpeker at også migrasjonsrettede tjenester i forkant av innvandring til Norge, som gjør at en utlending settes i gjeld eller på annen måte blir utsatt for en utilbørlig utnytting, bør være straffbart.

 • Ny: 2017-09-22 JD Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon (12.10.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet sendte 22. september 2017 på høring et forslag om å utvide formuleringene i utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav b, slik at det i større grad kan reageres med straff i tilfeller hvor en utlending utsettes for utilbørlig utnytting i forbindelse med at vedkommende skaffes arbeid eller bolig. Høringsfrist er satt til 10. november 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo