Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

2017-09-22 JD
Dokument-ID : 2017-09-22 JD
Saksnummer : 17/5390
Dokumentdato : 22.09.2017

Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon

Siste endringer
  • Ny: 2017-09-22 JD Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon (12.10.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet sendte 22. september 2017 på høring et forslag om å utvide formuleringene i utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav b, slik at det i større grad kan reageres med straff i tilfeller hvor en utlending utsettes for utilbørlig utnytting i forbindelse med at vedkommende skaffes arbeid eller bolig. Høringsfrist er satt til 10. november 2017.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen