Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-10-17 (JD)
Saksnummer : 17/03372-5
Dokumentdato : 17.10.2017

Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid

Siste endringer
 • Endret: 2017-10-17 (JD) Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid (04.01.2018)

  Utlendingsdirektoratet har besvart Justis- og beredskapsdepartementets høring. UDI er positive til at forslaget også skal gjelde for ansatte i organisasjoner som ikke er humanitære, så lenge organisasjonen også driver slikt arbeid og arbeidstakeren er innenfor bestemmelsens øvrige begrensninger. UDI bemerker at en forskyving av nåværende fjerde til ellevte ledd i utlendingsforskriften § 1-1 forutsetter mindre endringer i andre bestemmelser.

 • Ny: 2017-10-17 (JD) Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid (19.10.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endring av utlendingsforskriften § 1-1. Departementet foreslår at det i utf. § 1-1 nytt fjerde ledd skal innføres et unntak fra vilkåret om oppholdstillatelse for utlendinger som er ansatt i en organisasjon som driver internasjonalt humanitært arbeid. Unntaket skal gjelde der den ansatte skal holde eller delta i møter, seminarer og kurs i Norge. Arbeidet i Norge må samlet ikke overstige 14 dager i løpet av et kalenderår.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo