Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-11-08
Saksnummer : 17/03111-5
Dokumentdato : 08.11.2017

Høring om endringer i utlendingsforskriften - Reglene for praktikanter og nye regler om klagerett for tredjelandsborgere som er nektet oppholdskort


Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 08.11.2017: Høring - endringer i utlendingsforskriften (lenke til regjeringen.no)

 

Siste endringer
  • Ny: 2017-11-08 Høring om endringer i utlendingsforskriften - Reglene for praktikanter og nye regler om klagerett for tredjelandsborgere som er nektet oppholdskort (10.11.2017)

    Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i utlendingsforskriften. Departementet foreslår endrede regler for praktikanter. Oppholdtillatelse som praktikant kan gis for seks måneder, med mulighet for en forlengelse på ytterligere seks måneder. Departementet foreslår videre å sette en nedre aldersgrense på 18 år for å søke om slik tillatelse. Til slutt foreslår departementet at det skal stilles krav om at utdanningen som utlendingen gjennomfører må være på et høyere nivå enn videregående skole, og at det skal tydeliggjøres at hovedformålet med praktinkantoppholdet skal være opplæring. De nye reglene skal inntas i utlendingsforskriften § 6-21. Departementet foreslår også at avgjørelse om å ikke utstede oppholdskort skal behandles som enkeltvedtak, slik at søkere får en generell klageadgang i disse sakene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo