Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-11-27 JD
Saksnummer : 17/6598 (JD), 17/05073 (UDI)
Dokumentdato : 27.11.2017

Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 27.11.2017: Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EU’s personvernforordning i norsk rett (lenke til regjeringen.no).

Siste endringer
  • Ny: 2017-11-27 JD Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett (28.11.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Bakgrunnen for endringsforslaget er EUs personvernforordning som trer i kraft 25. mai 2018. Forslag til ny personopplysningslov har allerede vært på høring og er til vurdering i departementet. Departementet foreslår nå at utlendingsloven gir en generell hjemmel for behandling av personopplysninger. I tillegg foreslår departementet at utlendingsforskriften regulerer hvilke formål personopplysningene kan behandles for, adgangen til viderebehandling for nye formål, samt behandlingsansvarlig. Høringsfristen er fredag 12. januar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen