Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-12-20 JD
Saksnummer : 17/7281 (JD), 17/05511-1 (UDI)
Dokumentdato : 21.12.2017

Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 20. desember 2017: Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 20. mars 2017: Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Forslag om å
avvikle prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven
(lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Endret: 2017-12-20 JD Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap (03.04.2018)

    UDI er positive til forslagene, og mener det å tillate dobbelt statsborgerskap vil forenkle praktisering av regelverket betraktelig. UDI mottar årlig nær 20 000 søknader eller meldinger om norsk statsborgersap, og antar lovendringen i en overgangsfase kan bidra til langt større økning i antall søknader enn anslått i høringsnotatet. Økt saksmengde vil kunne løses kostnadseffektivt ved bruk av mer automatiserte saksbehandlingsløsninger. UDI foreslår at hele dagens § 26 i statsborgerloven oppheves og regler i dagens annet ledd flyttes til en ny bestemmelse heller enn at første ledd erstattes av annet ledd. Dette for å unngå sammenblanding i statistikk og kommunikasjon med publikum. UDI kommenterer også forslaget om vandels- og tilknytningskrav for å gjenerverve tapt statsborgerskap.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo