Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-05-29 JD
Saksnummer : 18/2839 (JD), 18/02449 (UDI)
Dokumentdato : 29.05.2018

Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29. mai 2018: Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2018-05-29 JD Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer (13.06.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven § 27 b. Forslaget går ut på at det skal kunne ilegges varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer, slik at de ikke kan få au pair igjen. I dag kan det i slike tilfeller bare ilegges karantene i ett, to eller fem år. Høringsfristen er satt til 6. august 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo