Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-06-29 JD
Saksnummer : 18/3699 (JD), 18/01536-5 (UDI)
Dokumentdato : 29.06.2018

Høyring om endring i utlendingslova – heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon

Siste endringer
 • Ny: 2018-06-29 JD Høyring om endring i utlendingslova – heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon (06.11.2018)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen. Blant annet deler UDI i utgangspunktet departementets vurdering av at en heving av strafferammen ved etterfølgende ulovlig opphold kan bidra til å motvirke ulovlig opphold og derved også forebygge annen kriminalitet. Samtidig påpeker UDI at ulike virkemidler kan være hensiktsmessige for å forebygge ulovlig opphold, avhengig av øvrige omstendigheter. Prosessøkonomiske hensyn taler sterkt for å benytte forvaltningssporet fremfor straffesakssporet ved ulovlig opphold der rask retur av utlendingen er mulig. En straffesak og etterfølgende fengselsstraff kan i slike tilfeller forsinke returen.

 • Ny: 2018-06-29 JD Høyring om endring i utlendingslova – heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon (24.07.2018)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høyring forslag til endring i utlendingsloven. I tillegg til at ulovleg opphald er skadeleg for innvandringskontrollen og tilliten til denne, er det eit problem at personar som er utvist på grunn av straff eller særreaksjonar utøver ny kriminalitet eller arbeider svart medan dei oppheld seg ulovleg i Noreg. Føremålet med lovforslaget er å heve strafferamma til eit nivå som har større preventiv verknad og vil føre til at fleire etterlever vedtak om utvising. Forslaget er å heve strafferamma frå bot eller fengsel inntil seks månader eller begge delar, til bot eller fengsel i inntil to år. Høyringsfrist 15. oktober 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo