Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-10-04 JD
Saksnummer : 18/5106 (JD), 18/04079-1 (UDI)
Dokumentdato : 04.10.2018

Høring – lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29. juni 2018: Høring – lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av  30. november  2018: Høring om lov- og forskriftsendinger som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union - Høringsuttalelse fra UDI (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2018-10-04 JD Høring – lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (10.12.2018)

  UDI har besvart høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet. UDI er enig i de valgte lovtekniske løsningene. Videre har videre kommentarer til forslag om søknadsprosedyrer for britiske borgere i Norge, registrering for britiske grensearbeiderne, fortsatt opphold for familiemedlemmmer, familieinnvandring etter utløpet av overgangsperioden, rettigheter under behandling av søknad og klage, og plikt til å skaffe oppholdsdokumenter. UDI har også kommentarer til den foreslåtte endringen i statsborgerloven § 14 og utvidelse av unntaket i forskriften § 10-2, og de nye hjemlene i nytt kapittel 13 A i utlendingsloven, §§ 125 a, c og e.

 • Ny: 2018-10-04 Høring – lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (24.10.2018)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU. Forslagene forutsetter i utgangspunktet at det blir inngått en utmeldelsesavtale mellom EU og Storbritannia og at de relevante delene av denne avtalen gjøres gjeldende for Norge gjennom et eget avtaleverk. Avtalen mellom EU og Storbritannia binder ikke Norge. Det er derfor behov for et eget avtaleverk som regulerer borgernes rettigheter og Storbritannias uttreden fra EØS-avtalen og alle andre avtaler som regulerer forholdet mellom Norge og Storbritannia der Storbritannia er bundet i kraft av å være EU-medlem. Formålet med lovforslaget er å etablere ordninger for å hindre at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer skal måtte forlate Norge for så eventuelt å søke om opphold på nytt fra Storbritannia. Høringsfrist: 30. november 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo