Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-10-03 JD
Saksnummer : 18/04063-1
Dokumentdato : 03.10.2018

Høring - Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

 
Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 03. oktober 2018: Høring - Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2018-10-03 JD Høring - Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet (06.11.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. Ambisjonen med meldingen er å skape en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren, slik at mobilitet blir en integrert del av alle norske studieprogrammer. I forbindelse med meldingsarbeidet har forsknings- og høyere utdanningsministeren sendt en bestilling til universiteter og høyskoler, studenter og arbeids- og næringsliv om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen. Arbeidet med stortingsmeldingen skal være ferdig ved årsskiftet 2019/2020. Høringsfrist: 3. desember 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo