Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-11-05 KD
Saksnummer : 18/5654-1 (KD), 17/00495-34 (UDI)
Dokumentdato : 05.11.2018

Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap)


Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 05. november 2018: Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap) (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 17. desember 2018: Utlendingsdirektoratets innspill til høring om endringer i statsborgerloven mv. - Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2018-11-05 KD Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap) (18.12.2018)

  UDI har svart på høringen fra Kunnskapsdepartementet som omhandler tilbakekall av statsborgerskap. UDI støtter ikke forslaget om at domstolene, og ikke UDI gis myndighet til å behandle saker om tilbakekall av statsborgerskap i første instans. UDI støtter imidlertid flere av forslagene som vil bidra til å styrke rettsikkerheten på området.

 • Ny: 2018-11-05 KD Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap) (09.11.2018)

  Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i statsborgerloven. I høringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet at saker om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i domstolen. I høringsnotatet beskrives også et alternativ hvor det fremdeles skal være forvaltningen som fatter vedtak. Departementet foreslår videre endringer som presiserer at barn og barnebarn som hovedregel ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre. Høringsfristen er satt til 17. desember 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo