Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-11-05 KD
Saksnummer : 18/5654-1 (KD), 17/00495-34 (UDI)
Dokumentdato : 05.11.2018

Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap)


Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 05. november 2018: Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap) (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2018-11-05 KD Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap) (09.11.2018)

    Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i statsborgerloven mv. om domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap. Forslag om at saker om tilbakekall av statsborgerskap skal avgjøres av domstolene, forslag om fri rettshjelp i saker om tilbakekall av statsborgerskap, og forslag om at barn som hovedregel ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre. Høringsfristen er satt til 17. desember 2018

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo