Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-03-01 KD
Saksnummer : 19/983 (KD), 17/03208-19 (UDI)
Dokumentdato : 01.03.2019

Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister


Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 01. mars 2019: Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2019-03-04 KD Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister (07.03.2019)

    Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i introduksjonsloven om hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister. Høringen sees i sammenheng med Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Nytt tolkeregister skal etter planen lanseres våren 2020. Før lansering av nytt tolkeregister må behandling av personopplysninger i registeret ha hjemmel i lov. Forslaget om å innta hjemmelen i introduksjonsloven er derfor sendt på forkortet høring med høringsfrist 12. april 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo