Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-03-07 JD
Saksnummer : 19/741 (JD), 19/00934 (UDI)
Dokumentdato : 07.03.2019

Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 7. mars 2019: Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2019-03-07 JD Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (19.03.2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Forskriftsforslaget tar utgangspunkt i gjeldende passforskrift. For en stor del foreslås de materielle reglene videreført og gjort gjeldende også for nasjonale ID-kort, men med ny struktur og tilpasninger til ny teknologi. Sentrale deler av den praksis som i dag er regulert i retningslinjer fra Politidirektoratet foreslås inkorporert i forskriften, slik at viktige bestemmelser er tilgjengelige for søkerne. Forskriftsforslaget bygger også ut gjeldende regelverk med nærmere bestemmelser om gyldighetstid, gebyr og behandling av opplysninger for både pass og nasjonalt ID-kort. Høringsfristen er 7. juni 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo