Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-04-04 BLD
Saksnummer : 19/1565 (BLD), 16/05678-7 (UDI)
Dokumentdato : 04.04.2019

Høring - forslag til ny barnevernslov


Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev av 4. april 2019: Høring - forslag til ny barnevernslov (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2019-04-04 BLD Høring - forslag til ny barnevernslov (08.04.2019)

    Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalgets innstilling er allerede delvis fulgt opp gjennom lovendringer som trådte i kraft i 2018, der barnevernsloven ble en rettighetslov for barn og barnets medvirkning ble styrket. Det ble videre tatt inn i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Høringsfristen er 1. august 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo