Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-06-28 KD
Saksnummer : 19/3307 (KD), 18/04326-19 (UDI)
Dokumentdato : 28.06.2019

Høring Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Siste endringer
  • Ny: 2019-06-28 KD Høring Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser (16.07.2019)

    Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften om behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser. Formålet med endringene er å gi statsborgermyndighetene en klar hjemmel for behandling av personopplysninger i statsborgersaker. Bakgrunnen for forslaget er ny personvernforordning i EU (Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679. Kunnskapsdepartementet foreslår videre hjemmel for innhenting av utdanningsopplysninger fra kommuner, fylkeskommuner, universiteter og offentlige og private høyskoler og frittstående skoler, og hjemmel for bruk av automatiserte avgjørelser i statsborgersaker. Høringsfrist 2. september 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo