Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-07-03 JD
Saksnummer : 19/3400 (JD), 19/02481-1 (UDI)
Dokumentdato : 03.07.2019

Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.

Siste endringer
 • Ny: 2019-07-03 JD Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m. (04.10.2019)

  UDI har besvart Justis- og beredskapsdepartementets høring, og støtter endringsforslagene som vil gi bedre hjemler for behandling av personopplysninger på utlendingsfeltet. Forslagene gir imidlertid ikke hjemmel for all behandling av personopplysninger som skjer i utlendingsforvaltningen. UDI har derfor behov for flere regelverksendringer og ber departementet prioritere arbeidet med å få på plass dette.

 • Ny: 2019-07-03 JD Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m. (18.07.2019)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften (utf.). Forslaget åpner for bruk av automatiserte avgjørelser i UDI, dvs. maskinell behandling uten involvering fra saksbehandlere. Videre foreslår departementet at UDI kan innhente opplysninger fra arbeids- og velferdsforvaltningen, Lånekassen, skattemyndighetene og barnevernsmyndighetene i nærmere angitte saker. Til sist foreslås det at utlendingsmyndighetene kan viderebehandle opplysninger for nye formål når det er nødvendig av kontrollhensyn og sakene har en forbindelse. Høringsfrist 13. september 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo