Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-07-15 JD
Saksnummer : 19/3470 (JD), 19/02633-1 (UDI)
Dokumentdato : 15.07.2019

Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 15. juli 2019: Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2019-07-15 JD Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker (16.07.2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften og statsborgerloven og -forskriften. I tillegg foreslås endringer i passloven, ID-kortloven og politiregisterforskriften. Endringene gjelder innhenting og behandling av fingeravtrykk og ansiktsfoto i utlendingssaker og saker om statsborgerskap. Forslagene følger opp Prop. 90 L (2015-2016) Innstramninger II, og innebærer for det første at det skal tas opp og lagres fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse. Videre foreslås det blant annet at fingeravtrykk som hovedregel tas allerede ved utenriksstasjonen når en søknad fremmes fra utlandet, og at fingeravtrykk i ulike sakstyper skal lagres vesentlig lenger enn i dag. Høringsfrist 15. oktober 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo