Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2005-07-05 KRD
Saksnummer : 04/3488-18 NWO (KRD), 05/8912-2 (UDI)
Dokumentdato : 05.07.2005
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til forskrift til ny lov om statsborgerskap, samt forslag til ny § 44a og endring av § 45 første ledd i utlendingsforskriften

Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev av 05.07.2005 "Høring - forslag til forskrift til ny lov om statsborgerskap, samt forslag til ny § 44a og endring av § 45 første ledd i utlendingsforskriften" (PDF)

UDIs høringssvar av 17.10.2005 "Høring - forslag til forskrift til ny lov om statsborgerskap, samt forslag til ny § 44a og endring av § 45 første ledd i utlendingsforskriften" (PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2005-07-05 KRD Høring - forslag til forskrift til ny lov om statsborgerskap, samt forslag til ny § 44a og endring av § 45 første ledd i utlendingsforskriften (18.10.2005)

    UDI foreslår i sitt høringssvar blant annet å senke kravet til botid for spesialister og flyktninger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo