Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : HR-2017-2078-A
Dokumentdato : 31.10.2017

Reisebevis for flyktninger. Tvil om identitet. Flyktningkonvensjonen artikkel 28.


Høyesterett kom til at utlendingsforvaltningens praksis med å nekte reisebevis for flyktninger til utlendinger med identitetstvil, ikke er i strid med flyktningkonvensjonen artikkel 28. Dommen er avsagt med dissens (4-1) og retten kom til et annet resultat enn lagmannsretten (se LB-2016-3734). Høyesterett uttalte at det angår den nasjonale og internasjonale sikkerhet og orden at reisedokumenter bare utstedes hvor identiteten i det minste er sannsynliggjort ("compelling reasons of national security or public order"). For én av de tre personene saken gjaldt kom imidlertid Høyesterett til at det var sannsynlighetsovervekt for at den identiteten han søkte om reisebevis på var korrekt.

Siste endringer
  • Ny: HR-2017-2078-A Reisebevis for flyktninger. Tvil om identitet. Flyktningkonvensjonen artikkel 28. (22.11.2017)

    Høyesterett kom til at utlendingsforvaltningens praksis med å nekte reisebevis for flyktninger til utlendinger med identitetstvil, ikke er i strid med flyktningkonvensjonen artikkel 28. Dommen er avsagt med dissens (4-1) og retten kom til et annet resultat enn lagmannsretten (se LB-2016-3734). Høyesterett uttalte at det angår den nasjonale og internasjonale sikkerhet og orden at reisedokumenter bare utstedes hvor identiteten i det minste er sannsynliggjort ("compelling reasons of national security or public order"). For én av de tre personene saken gjaldt kom imidlertid Høyesterett til at det var sannsynlighetsovervekt for at den identiteten han søkte om reisebevis på var korrekt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo